Nuolatinės valstybinės veterinarinės priežiūros srityje nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Informacija atnaujinta: 2021-04-01 13:07
Nuolatinės valstybinės veterinarinės priežiūros srityje nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Specialiųjų  tyrimų tarnyba (STT), atlikusi korupcijos rizikos analizę, įvertino įvežamos mėsos ir jos gaminių kontrolę, nuolatinės valstybinės veterinarinės priežiūros skerdyklose organizavimą bei nustatė korupcijos rizikos veiksnius. STT korupcijos prevencijos ekspertai siūlo griežčiau vykdyti nuolatinę valstybinę veterinarinę priežiūrą.

Išanalizavus VMVT veiklą vykdant ir kontroliuojant nuolatinę veterinarinę priežiūrą, nustatyta, kad pagal STT anksčiau atliktoje korupcijos rizikos analizėje (gyvūnų gerovės srityje) pateiktus pasiūlymus, VMVT nuo šių metų pradžios pradėjo taikyti pareigūnų rotacijos būdus ir tvarką.

Tačiau:

  • Net ir gyvūninio maisto tvarkymo subjekte nustačius pažeidimus, VMVT darbuotojų vykdoma nuolatinė valstybinė veterinarinė priežiūra jų kolegų vertinama kaip vykdoma tinkamai arba apskritai nevertinama.
  • Nustatyti atvejai, kai veterinarijos gydytojus (VMVT darbuotojus), atliekančius nuolatinę valstybinę veterinarinę priežiūrą, vertino jų kolegos, to paties VMVT teritorinio padalinio ar skyriaus darbuotojai.
  • Kai kuriais atvejais planinius ir (ar) neplaninius patikrinimus atlieka vienas VMVT inspektorius. Analizėje nustatyti atvejai, kai po vieno inspektoriaus atlikto ūkio subjekto tikrinimo, kurio metu nebuvo nustatyti pažeidimai, to paties subjekto tikrinimą mėnesio laikotarpiu atlikę du VMVT inspektoriai nustatė šiurkščius pažeidimus.
  • Nuolatinė valstybinė veterinarinė priežiūra praktiškai nėra tikrinama neplaninių ūkio subjektų patikrinimų metu. Užfiksuoti atvejai, kai nuolatinė valstybinė veterinarinė priežiūra nebuvo vertinta metus ar dvejus.

STT VMVT siūlo įvertinti, dėl kokių priežasčių 2019–2020 metais nebuvo vertinta nuolatinė valstybinė veterinarinė priežiūra tam tikrose skerdyklose. Taip pat atsižvelgiant į skerdyklose nustatytus šiurkščius pažeidimus, siūloma papildomai įvertinti tų veterinarijos gydytojų veiklą. Tokiais atvejais siūloma spręsti klausimą dėl tarnybinės ar drausminės atsakomybės taikymo.

Taip pat STT atliko analitinės antikorupcinės žvalgybos patikrinimą, kuriame nagrinėti VMVT darbuotojų ryšiai su kitais juridiniais asmenimis bei jų vykdoma individuali veikla. Tyrimas atskleidė sąsajas tarp tikrinančių ir tikrinamų subjektų, kurios gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir turėti įtakos tendencingiems patikrinimų rezultatams. Nustatyti VMVT darbuotojai, turintys artimų giminių, dirbančių ūkio subjektuose, atliekančiuose ūkinių gyvūnų skerdimą. STT turimais duomenimis (2020-11-06), VMVT dirbo 1086 asmenys, iš kurių – 54 VMVT darbuotojai vykdė individualią veiklą, o beveik trečdalis jų (16 iš 54) – individualią veterinarinę veiklą. Ši informacija buvo perduota VMVT atitinkamiems sprendimams priimti.

Korupcijos rizikos analizėje taip pat nustatyta, kad neliko prievolės apie ketinimą įvežti mėsą ir jos gaminius informuoti VMVT, o tai neužtikrina įvežamos mėsos ir jos gaminių veiksmingos kontrolės. Kol toks įpareigojimas galiojo, 2019–2020 metais, subjektams, kurie neinformuodavo apie ketinimą įvežti mėsą ar jos gaminius į Lietuvos teritoriją, dažniausiai būdavo skiriamas įspėjimas. Praktikoje tokios poveikio priemonės nebuvo veiksmingos ir neatgrasė nuo pažeidimų dėl prievolės informuoti apie ketinimą įvežti mėsą ir jos gaminius bei neskatino ateityje elgtis sąžiningai. Galiausiai ši prievolė buvo panaikinta visai.

VMVT per 3 mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta ar planuojama atsižvelgti į pateiktus siūlymus.

Korupcijos rizikos analizę rasite čia.