Nuomojant valstybinę žemę be aukciono aptiktos korupcijos rizikos

Informacija atnaujinta: 2020-02-16 14:36
Nuomojant valstybinę žemę be aukciono aptiktos korupcijos rizikos

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai antikorupciniu požiūriu įvertino žemės nuomos be aukciono teisinį reglamentavimą ir pateikė pasiūlymus, kaip reikėtų jį tobulinti.

Pagal dabar galiojančią tvarką, be aukciono, t. y. išskirtinėmis lengvatinėmis sąlygomis, mokant Vyriausybės nustatytą žemės nuomos mokestį, valstybinė žemė gali būti išnuomojama tik tiems asmenims, kurių statiniais ar įrenginiais (jiems priklausančiais nuosavybės teise arba nuomos pagrindais) ji užstatyta.

STT korupcijos prevencijos specialistai pastebi, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse (Taisyklės) nustatyta galimybė keisti nuomojamos valstybinės žemės naudojimo paskirtį ir būdą faktiškai sudaro teisines prielaidas ateityje žemės sklypą naudoti pagal kitą paskirtį negu tą, kuriai jis buvo išnuomotas be aukciono.

STT atkreipė dėmesį, kad praktikoje yra ne vienas atvejis, kai verslininkai, įgiję menkos vertės nekilnojamuosius pastatus valstybinėje žemėje, kreipdavosi į teritorinius Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) padalinius, prašydami suformuoti žemės sklypus minėtiems pastatams eksploatuoti. NŽT suformavus žemės sklypus, asmenys juos išsinuomodavo be aukciono. Vėliau, nusprendę toje žemėje pastatyti gyvenamuosius namus, kreipdavosi į savivaldybę su prašymu patvirtinti tos teritorijos detalųjį planą. Bendruosiuose planuose įrašius keletą žemės naudojimo būdų, rengiant detaliuosius planus, į juos įtraukiamas žemės naudojimo būdas, leidžiantis statyti gyvenamuosius namus, komercinės paskirties pastatus. Tuomet žemės nuomininkas kreipdavosi į NŽT ir detaliojo plano pagrindu būdavo pakeičiama valstybinės žemės naudojimo paskirtis, leidžianti statyti gyvenamuosius namus, komercinės paskirties pastatus (pavyzdžiui, buvusio Vilniaus „Žalgirio“ stadiono atvejis).

STT, siekdama teisinio reguliavimo aiškumo ir skaidrumo, siūlo:

1. Tikslinti Žemės įstatymo nuostatas, pagal kurias valstybinės žemės nuomos sutartis turi būti nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu, jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą arba yra keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas.

2. Tikslinti Taisykles ir nustatyti, kad galimybė keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą valstybinės žemės nuomos sutartyje arba jos pakeitime negali būti numatyta, kai valstybinė žemė išnuomojama pagal Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktą (ji užstatyta asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba pagal kompetenciją per 2 mėnesius turės informuoti STT, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus.

Antikorupcinį vertinimą rasite čia.