Nustatytos korupcijos rizikos gyvūnų gerovės užtikrinime

Informacija atnaujinta: 2020-05-14 10:13
Nustatytos korupcijos rizikos gyvūnų gerovės užtikrinime

Reaguodami į pastaraisiais metais viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimai šiurkščių gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimų atvejus, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vykdomoje valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, priežiūros ir gyvūnų gerovės kontrolės veiklos srityse.

Analizės metu įvertinta, kad gyvūnų gerovės reikalavimai yra abstraktūs, dėl to patikrinimo metu gali būti skirtingai interpretuojami. Gyvūnų sveikatos įvertinimo procedūra ir kriterijai nenustatyti, patikrinimų aktuose skirtingai fiksuojamos faktinės aplinkybės, kurios reikšmingos pažeidimui nustatyti, todėl egzistuoja rizika, kad ši procedūra gali būti atliekama tikrintojo nuožiūra.

Kailinių gyvūnų laikytojų veikla įregistruojama, neatsižvelgiant į planuojamos vykdyti veiklos mastą. Dėl to gali atsirasti piktnaudžiavimo galimybių, nesilaikant gyvūnų gerovės reikalavimų. O veiklos vykdymo metu naujos įrangos atitikimas teisės aktuose numatytus reikalavimus iki eksploatavimo pradžios ūkyje nevertinamas, todėl gali būti naudojama reikalavimų neatitinkanti įranga.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į neefektyvų patraukimo atsakomybėn už gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimus mechanizmą. Už gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimus paprastai surašomi administraciniai nurodymai ir skiriama pusė minimalios baudos, tai yra 15 eurų. Tad galima bauda dažniausiai bus mažesnė nei tikėtinos išlaidos gyvūnų gerovei gerinti, juolab neretai skiriami tik įspėjimai.

Susipažinę su atsitiktinės atrankos būdu vertinimui pasirinktais kailinių gyvūnų ūkių patikrinimų dokumentais, nustatyta, kad VMVT taiko skirtingą patraukimo atsakomybėn praktiką už identiškus pažeidimus. Nors Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme aiškiai nustatyta, kas laikoma žiauriu elgesiu su gyvūnais – gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgesio neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis bei netinkamų, žalingų gyvūnų laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas gyvūnams – VMVT tokie veiksmai ne visada buvo kvalifikuoti kaip žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai.

Veiklos įregistravimo sustabdymas ar panaikinimas netaikomas net nustačius žiaurų elgesį su gyvūnais. Egzistuoja neišspręstos problemos dėl tinkamo gyvūnų konfiskavimo įgyvendinimo, kurios taip pat sudaro palankią aplinką korupcinėms apraiškoms pasireikšti: pasielgti savo nuožiūra, tai yra inicijuoti gyvūnų konfiskavimo procedūrą ar jos neinicijuoti VMVT darbuotojų nuožiūra.

Siekiant sukurti korupcinėms apraiškoms atsparią aplinką VMVT siūloma tobulinti veterinarinio patvirtinimo išdavimo ir veiklos įregistravimo procedūras, patikslinti esamą reglamentavimą, pagal pateiktas pastabas, užtikrinti, kad visais atvejais asmenys, padarę panašaus pobūdžio ir masto pažeidimus, būtų patraukti lygiavertėn atsakomybėn.

Su korupcijos rizikos analize bei pateiktais pasiūlymais galite susipažinti čia.