Savivaldybės turėtų peržiūrėti socialinio būsto įsigijimo, skyrimo ir remonto darbų organizavimo procesus

Informacija atnaujinta: 2020-06-11 09:57
Savivaldybės turėtų peržiūrėti socialinio būsto įsigijimo, skyrimo ir remonto darbų organizavimo...

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Šiaulių miesto, Telšių bei Raseinių rajonų savivaldybių būsto ir socialinio būsto įsigijimo, skyrimo, kontrolės ir būklės gerinimo veiklos srityse. Nustatytos galimos rizikos turto vertinimo paslaugų įsigijimo ir būsto kainos nustatymo procesuose, sudarant socialinio būsto skyrimo eilę, nepakankamai aiški tvarka skiriant tarnybinį būstą ir nereglamentuotas socialinio būsto gerinimo bei remonto procesas.

Korupcijos rizikos analizės metu nustatyta, kad įsigyjant socialinį būstą savivaldybės inicijuoja nepriklausomą turto vertinimą, kurio išvadomis remiamasi kaip realiu kainos nustatymo pagrindu. Perkant nepriklausomų turto vertintojų paslaugas, nors savivaldybės formaliai ir vykdė viešųjų pirkimų procedūras, tačiau apklausė dalyvį su kuriuo prieš tai ne kartą buvo sudarę ilgalaikius paslaugų teikimo sandorius, jam itin palankiomis sąlygomis pasirašė sutartis arba jas tęsė, tokiu būdu turto vertintojui užtikrinant dalyvavimą rinkoje be konkurencijos.

Taip pat pastebėta, kad turto vertintojui sudarytos galimybės savo nuožiūra pasirinkti turto vertinimo metodiką, dėl ko atsiranda galimybė manipuliuoti lyginimui pasirinktomis būstų kainomis. Pastebėti atvejai, kai turto vertintojui apžiūrint savininko parduodamą būstą nedalyvavo savivaldybės atstovas.

Vertinant socialinio būsto skyrimo asmenims ar šeimoms procesą nustatyta, kad neatskirtos savivaldybės darbuotojų kontrolės ir veiklos organizavimo funkcijos, nevykdoma šio proceso kontrolė. Korupcijos riziką didina tai, kad socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nors ir kaupiami duomenys apie asmenų (šeimų) teisę į paramą, tačiau programos funkcionalumas neleidžia atlikti laisvo socialinio būsto ir asmenų (šeimų) automatizuotos atrankos, nėra aiškaus laisvo socialinio būsto siūlymų teikimo atsekamumo, todėl darbuotojai, pildantys eiliškumo lenteles, jas gali perrašyti ar keisti.

Savivaldybių teisės aktuose nenustatytas socialinio būsto būklės gerinimo/remonto darbų organizavimo reglamentavimas, neaiškiai planuojamos remontui skiriamų lėšų panaudojimas ir darbų atlikimas, todėl socialinis būstas nugyvenamas, o nuomininkai dėl remonto darbų atlikimo priversti su prašymais kreiptis į savivaldybę ne vieną kartą.

Korupcijos rizikos analizės metu atkreiptas dėmesys, kad neaiškūs kriterijai, kuriems esant gali būti suteikiamas tarnybinis būstas, nevykdoma tarnybinio būsto naudojimo pagal paskirtį kontrolė.

Siekiant pašalinti Savivaldybėje nustatytus korupcijos rizikos veiksnius STT siūlo sudarant sutartis su turto vertintojais aptarti nuostatas dėl būsto turto vertinimo metodo bei reglamentuoti būsto apžiūros procesą, automatizuoti socialinio būsto skyrimo eiliškumą, tikslinti tarnybinio būsto suteikimo procesą. Viešųjų pirkimų tarnybai, kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnyba svarstyti galimybę parengti turto vertinimo paslaugų pirkimo gaires ar rekomendacijas.

Susipažinti su visa korupcijos rizikos analize bei pateiktais pasiūlymais galite čia.