Stiprinamas Baltijos šalių antikorupcinių ir kovos su sukčiavimu institucijų bendradarbiavimas

Informacija atnaujinta: 2022-09-16 10:16
Stiprinamas Baltijos šalių antikorupcinių ir kovos su sukčiavimu institucijų bendradarbiavimas

Rugsėjo 14–15 dienomis daugiau nei 60 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos institucijų dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuotame tarptautiniame seminare „Daugiadisciplinis požiūris ir regioninis bendradarbiavimas kovojant su korupcija ir sukčiavimu, kenkiančiais Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams“. Renginio metu pristatytos naujausios aktualijos, susipažinta su Baltijos regiono valstybių teisėsaugos ir kitų institucijų veikla ir gerąja patirtimi, apžvelgta korupcijos, sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos ir atliekamų tyrimų svarba, diskutuota, kokios priemonės turi būti naudojamos, kad būtų efektyviai kovojama su sukčiavimu ir korupcija visoje ES.

„Vienas pagrindinių šio projekto tikslų – stiprinti pasitikėjimą ir ryšius tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos antikorupcinių bei teisėsaugos institucijų. Pasidalinimas turima patirtimi ir iššūkiais korupcijos ir sukčiavimo prevencijos, duomenų analizės ir baudžiamojo persekiojimo srityse leidžia mokytis vieniems iš kitų ir kurti prielaidas dar geresniam bendradarbiavimui ateityje. Norint pasiekti geriausių rezultatų, turime visi suprasti korupcijos daromą žalą ES finansiniams interesams“,– sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Seminare dalyvavo Baltijos regiono antikorupcinių ir kovos su sukčiavimu institucijų, prokuratūros, mokesčių inspekcijos, finansinės žvalgybos padalinių (FIU), kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų (AFCOs) atstovai – tiek ekspertai, tiek institucijų ir padalinių vadovai.

Projekto dalyviai ne tik pristatė atstovaujamas institucijas ir pagrindinius jų veiklos prioritetus, tačiau taip pat dalyvavo apskrito stalo diskusijose duomenų analizės, baudžiamųjų tyrimų ir prevencijos sričių sesijose. Atskiroje lyderių sesijoje Baltijos šalių antikorupcinių ir kovos su sukčiavimu institucijų vadovai aptarė pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduriama vykstant karui Ukrainoje ir koks antikorupcinių institucijų vaidmuo tokiame kontekste. Taip pat buvo aptarta  strateginio požiūrio svarba, siekiant didžiausios naudos ES finansiniams interesams. Savo patirtimi seminare taip pat pasidalijo Europos deleguotųjų prokurorų biuro ir Austrijos federalinio antikorupcinio biuro (BAK) atstovai.

Projektas finansuotas pagal ES Hercule III programą. Įgyvendinant šį projektą bus surengtas dar vienas tarptautinis seminaras. Planuojama projekto pabaiga – 2023 m. I pusm. Bendra projekto vertė – 58 464,80 eurų.