STT pristato Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gaires verslui

Informacija atnaujinta: 2023-04-11 10:56
STT pristato Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gaires verslui

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas yra svarbus procesas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Bėgant metams korupcija versle įgauna kitokias formas, ji neturi sienų, tad vis aktualesnė tampa tarptautinio papirkinėjimo tema. Skaidriai veikiančios įmonės turi gerą reputaciją, yra patrauklesnės verslo partneriams, užsienio investuotojams, klientams. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atnaujintos Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gairės verslui (Gairės) yra praktinio taikymo metodinė priemonė skaidrios ir atsakingos veiklos siekiantiems Lietuvos verslui. Pagrindinis jų tikslas – didinti korupcijos daromos žalos suvokimą, padėti verslo įmonėms kurti korupcijai atsparią aplinką, didinti verslo skaidrumą ir atsakingumą.

„Siekdami, kad verslo sektorius Lietuvoje būtų skaidrus ir konkurencingas, ne tik konsultuojame, organizuojame įvairius susitikimus, tačiau ir suteikiame visą reikalingą medžiagą, kuri padėtų verslui kurti korupcijai atsparią aplinką. Šios Gairės buvo kurtos konsultuojantis su visuomene, derintos su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, „Baltąja banga“ ir „Transparency International“ Lietuvos skyriumi. Tikime, kad susisteminta informacija, pateikiami patarimai ir rekomendacijos bus efektyvi priemonė Lietuvos verslui ne tik diegiant skaidrumo standartus įmonėse, bet ir juos įgyvendinant“, – sako STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

Parengtoje praktinio taikymo metodinėje priemonėje pristatomi korupcijos prevenciją apibrėžiantys nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, verslo asociacijos ir iniciatyvos, vienijančios skaidrų verslą, pagrindiniai principai, kuriais turėtų būti vadovaujamasi kuriant korupcijai atsparią aplinką, privataus sektoriaus subjektuose taikomos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės bei pateikiamos atskaitingumo visuomenei rekomendacijos.

Kuriant korupcijai atsparią aplinką, vieni svarbiausių verslui rekomenduojamų veiksmų:

  • būti viešiems, atviriems, skaidriems, aiškiai apibrėžti įvairias procedūras;
  • identifikuoti, įvertinti ir valdyti korupcijos rizikas, su kuriomis įmonė susiduria savo verslo aplinkoje;
  • apibrėžti organizacijos netoleruojamus veiksmus;
  • įtraukti savo įmonės darbuotojus į antikorupcinių prioritetų nustatymą, priemonių juos įgyvendinti pasirinkimą, kūrimą bei įgyvendinimą;
  • kasmet atlikti antikorupcijos politikos įgyvendinimo vertinimą ir stebėjimą;
  • parengti etikos ir elgesio kodeksus;
  • vengti interesų konfliktų;
  • didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

Parengtos Gairės yra rekomendacinio pobūdžio, todėl sudarytos taip, kad įvairių veiklos sričių, dydžio privataus sektoriaus subjektai galėtų jas taikyti, atsižvelgiant į veiklos ypatumus.

Gaires galite rasti čia.