STT rekomendacijos ekonominių ir finansinių priemonių plano dėl COVID-19 įgyvendinimui

Informacija atnaujinta: 2020-05-05 10:27
STT rekomendacijos ekonominių ir finansinių priemonių plano dėl COVID-19 įgyvendinimui

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) parengė atmintinę, kurioje pateikia rekomendacijas, padėsiančias užtikrinti skaidrumą bei išvengti skirtingų interpretacijų dėl galimų korupcijos rizikų, įgyvendinant ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) platinimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą

„Susiklosčiusi padėtis bei pastangos suvaldyti koronaviruso protrūkį stipriai palietė šalies ekonomiką. Vyriausybei priėmus ekonomiką skatinantį 5 mlrd. eurų planą, svarbu užtikrinti, kad šis planas bus įgyvendinamas skaidriai. Siekiant padėti planą įgyvendinančioms institucijoms išvengti bet kokių galimų dviprasmiškų interpretacijų, korupcijos ar interesų konflikto įtarimų, užtikrinti maksimalų skaidrumą ir viešumą, pateikėme rekomendacijas, kurių laikantis visas minėtas grėsmes galima sumažinti iki minimumo”, – sako STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius. 

Maksimaliam skaidrumui pasiekti nepakanka viešai atskleisti statistinę informaciją apie konkrečių finansinių priemonių vykdymui skirtų lėšų sumą, gautų paraiškų bendrą statistiką bei konkrečių plano priemonių vykdymo finansavimui panaudotų lėšų bendrą sumą.

Todėl STT rekomenduoja sukurti funkcionalesnę viešinimo platformą, kurioje suinteresuotiems asmenims būtų viešai atskleidžiama daugiau informacijos apie plano priemonių vykdymą bei priimtus sprendimus.

Vieningoje viešinimo platformoje turėtų būti atskleidžiama visa informacija, susijusi su plano vykdymu:

  • viešinama informacija apie paramą gavusius konkrečius subjektus ir konkretiems subjektams skirta paramos suma, pagal atskiras plano priemones;
  • jeigu paramos gavimui būtinas minimalus gavėjo atitikimas nustatytiems kriterijams, tuomet viešinami vertinimo rezultatai, kartu viešai atskleidžiant vertinimą pagrindžiančius dokumentus;
  • viešinami paramos gavėjų teikiami atskaitomybės apie paramos lėšų naudojimo tikslingumą dokumentai ir valstybės institucijų atliktų paramos lėšų naudojimo tikslingumo vertinimo išvados. 

Taip būtų sudaroma galimybė suinteresuotiems asmenims būti aktyviais vykdomos stebėsenos dalyviais, kurie galėtų, esant reikalui, padėti identifikuoti nepakankamai skaidrius sprendimus ar piktnaudžiavimo atvejus. 

Detali atmintinė, skirta planą įgyvendinančioms institucijoms, čia