STT siūlo tikslinti Daugiabučių įstatymo projektą

Informacija atnaujinta: 2020-06-12 10:11
STT siūlo tikslinti Daugiabučių įstatymo projektą

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai antikorupciniu požiūriu įvertino daugiabučių bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektą. Dalis šio projekto nuostatų yra neaiškios: išlieka neaiškus darbų ir paslaugų rinkos kainos nustatymas ir vis dar lieka aktualus anksčiau STT kritikuotas daugiabučių administratorių skyrimas bei jų veiklos kontrolė.

Pastebėta, kad parengtame daugiabučių projekte nebuvo atsižvelgta į anksčiau STT teiktas pastabas dėl antikorupciniu požiūriu ydingų aspektų: asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas atrankos organizavimo bei jų veiklos priežiūros ir kontrolės, daugiabučių administratorių atrankos ir paskyrimo administruoti naujai pastatytą daugiabutį tvarkos ir procedūrų, balsavimo nuotoliniu būdu, administratorių ir bendrijos organų vykdomų pirkimų kontrolės ir kitų gyventojams aktualių aspektų. Šias ir kitas pastabas STT teikė atlikusi šio įstatymo pirminio projekto antikorupcinį vertinimą, taip pat šioje srityje praėjusiais metais buvo atlikta korupcijos rizikos analizė.

Antikorupcinio vertinimo metu papildomai atkreiptas dėmesys, kad daugiabučio projekte nedetalizuojama bendrojo naudojimo patalpų administravimo tvarka negyvenamosios paskirties patalpose, kurios realiai naudojamos kaip gyvenamosios, pavyzdžiui, loftai buvusiose gamybos paskirties patalpose ar poilsio paskirties patalpos, kurios parduodamos ir naudojamos kaip butai. Todėl nėra visai aišku, ar šių statinių bendrojo naudojimo patalpoms administruoti taikomi tie patys numatomi reikalavimai ir procedūros.

Nėra aišku, ar savivaldybė privalo nagrinėti visus gyventojų skundus dėl daugiabučių bendrąsias patalpas prižiūrinčių administratorių veiklos, ar tik tų, kuriuos savivaldybė yra paskyrusi pati. Taip pat neaišku, ar savivaldybei suteikiami įgaliojimai nagrinėti skundus ir bausti netinkamai savo pareigas atliekančius administratorius patalpose, kurios yra negyvenamosios paskirties, tačiau administruojamos kaip daugiabučiai.

Remiantis turimais duomenimis, pasitaiko atvejų, kad savivaldybė atsisako nagrinėti skundus, motyvuodama, kad ne ji skyrė tam tikrą administratorių arba name esančios patalpos yra negyvenamosios paskirties. Todėl egzistuoja rizika, kad nebus nustatyti visi pažeidimai ir skirtos administracinės nuobaudos, lemiančios administratoriaus išbraukimą iš savivaldybės tvirtinamo sąrašo.

Daugiabučių įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad valdytojas prekes, darbus ir paslaugas, susijusias su bendrojo naudojimo objektais, jų valdymu, priežiūra, remontu ir atnaujinimu perka naudodamasis viešosios įstaigos CPO LT elektroninėmis pirkimų sistemomis arba gavęs savininkų leidimą kitu būdu, išskyrus skubius ir nenumatytus atvejus. Tačiau nėra aišku, kokia tvarka, būdu ir kuriame etape gaunamas savininkų leidimas – ar kiekvienu atveju, vykdant pirkimą neskubiais atvejais ir kaip tai įforminama. O skubiems ir nenumatytiems atvejams, projekte siūloma numatyti, kad valdytojas prekes, darbus ir paslaugas perka savo nuožiūra už tokių ar panašių prekių, darbų ar paslaugų rinkos kainą. Siekiant išvengti nevienareikšmiško nuostatos taikymo, siūloma detalizuoti rinkos kainos nustatymo ir šios procedūros dokumentavimo tvarką.

Su antikorupcinio vertinimo išvada susipažinti galima čia.