STT siūlo tobulinti atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą

Informacija atnaujinta: 2020-07-08 08:22
STT siūlo tobulinti atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą

Specialiųjų tyrimų tarnyba įvertino LR atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą. Atlikus antikorupcinį vertinimą nustatyta, kad priėmus projektą su jame siūlomomis nuostatomis ne tik gali kilti neigiamų padarinių aplinkosaugai ir nuostolių valstybei, bet projekto nuostatos neužtikrina įmonių, ketinančių nutraukti veiklą, sąžiningo elgesio. Dalis projekte siūlomų pakeitimų tarpusavyje nedera, trūksta aiškumo, todėl STT siūlo projektą tobulinti.

Pagal projektu siūlomas nuostatas, atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo pateikti užtikrinimą (įmonės prievolių įvykdymo finansavimo garantiją, kuri taikoma įmonės veiklos nutraukimo atveju) nuo veiklos pradžios iki leidimo galiojimo panaikinimo. Taip pat projekte nustatoma, kad įmonė, nutraukdama atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, įpareigojama užtikrinti, kad nutraukimo metu ir vėliau neatsirastų neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai: įmonė įpareigojama sutvarkyti atliekas, uždaryti ir sutvarkyti atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius, išvalyti užterštą gruntą ar dirvožemį bei kt.

STT siūlo tobulinti šias nuostatas ir prievolių vykdymo užtikrinimą susieti ne su leidimo galiojimo panaikinimo, bet su prievolių įgyvendinimo momentu. Taip įmonės, nutraukusios arba ketinančios nutraukti veiklą, būtų suinteresuotos kuo greičiau įvykdyti visas nutraukimui reikalingas prievoles.

Šio projekto lydimieji teisės aktų projektai numato baudas už įmonių prievolių įvykdymo pažeidimus. Jų dydis, lyginant su prievolių užtikrinimui reikalingomis lėšomis, yra itin mažas, tad jei projektas bus priimtas, gali atsirasti palankios sąlygos nesąžiningam elgesiui ir piktnaudžiavimams. Pavyzdžiui, veiklą nutraukti ketinančioms įmonėms, neįvykdžiusioms prievolių, naudingiau būtų patirti nuostolius sumokant baudą, nei įvykdyti prievoles.

Siūlomo projekto nuostatomis, įmonei neįvykdžius nors vienos prievolės gali būti kreipiamasi dėl visos jų užtikrinimo sumos. STT korupcijos prevencijos pareigūnų manymu, tai prieštarautų siekiui sumažinti įmonėms tenkančią nepagrįstai didelę naštą dėl užtikrinimo. STT siūlo tobulinti projektą numatant galimybę kreiptis dėl lėšų, padengiančių konkrečiai neįvykdytą prievolę.

Pagal kitas projektu siūlomas nuostatas, užtikrinimo suma siejama su išlaidų, būtinų įmonės prievolių įvykdymui, padengimu. STT atkreipia dėmesį, kad sumos dydžio apskaičiavimas, atsižvelgiant tik į numatomą laikyti, naudoti ar šalinti atliekų kiekį, gali neatitikti faktinių išlaidų, kurios būtų patiriamos vykdant įmonės prievoles. Todėl arba jos liktų neįgyvendintos, arba nuostolius galimai patirtų valstybė.

Projektu siūloma naujovė – įmonės prievolių įvykdymas galėtų būti užtikrinamas nekilnojamojo turto įkeitimu. Tačiau nedetalizuojama, koks turtas galėtų būti įkeistas, kaip kompensuojami turto vertės svyravimai ir kt. Todėl kyla rizika, kad priėmus projektą įmonės prievolių įgyvendinimo terminai gali nepagrįstai pailgėti, o užtikrinimo sumos gali neužtekti prievolių įgyvendinimui reikalingoms išlaidoms.

Su visa antikorupcinio vertinimo išvada susipažinti čia.