Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo spragos – galimybė pasireikšti korupcijai

Informacija atnaujinta: 2024-02-01 15:11
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo spragos – galimybė pasireikšti korupcijai

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atsižvelgdama į tai, kad sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos metu viešojoje erdvėje periodiškai keliami klausimai dėl sveikatos priežiūros įstaigose darbo santykius nutraukiantiems darbuotojams mokamų išeitinių išmokų, antikorupciniu požiūriu įvertino Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą. STT vertinimu, nepakankamas išeitinių išmokų mokėjimo sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems asmenims teisinis reguliavimas gali mažinti skaidrumą ir patikimumą šioje srityje ir turėti įtakos galimų piktnaudžiavimo atvejų kilimui.

Vertinimo metu nustatyta, jog teisinis reglamentavimas šiuo metu nėra pakankamas, kadangi jame nėra numatyta išeitinių išmokų mokėjimo ribojimo sąlygų (kas ypatingai aktualu vykstančios sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos metu), todėl galimos tokios situacijos, kai tas pats asmuo, gavęs išeitinę išmoką, netrukus gali vėl įsidarbinti toje pačioje įstaigoje ir gauti darbo užmokestį.

Atkreiptas dėmesys, kad valstybės institucijų kryptingas siekis užkirsti galimybes neteisėtam pasipelnymui bei kelių skirtingos prigimties mokėjimų (išmokos ir darbo užmokesčio) vienam asmeniui tuo pačiu metu vykdymas yra įtvirtintas švietimo sektoriuje, valstybės tarnyboje bei galioja ir privatiems darbo santykiams. Tiek švietimo sektoriuje, tiek valstybės tarnyboje nustatytam teisiniam reguliavimui būdingas esminis bruožas – išeitinių išmokų mokėjimo nutraukimas ar grąžinimas tuo atveju, kai asmuo įsidarbina toje pačioje ar iš tų pačių finansavimo šaltinių išlaikomoje darbovietėje.

STT, įvertinusi nustatytą teisinį reguliavimą bei kitą informaciją, Sveikatos apsaugos ministerijai siūlo teisės akte reglamentuoti nuostatas (arba inicijuoti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo keitimą), kuriose būtų nustatytos išeitinės išmokos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams mokėjimo ribojimo sąlygos.

Išsamiau su antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.