Teigiamas pokytis Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir kitose Žemės ūkio ministerijos valdymo srityje veikiančiose įstaigose įgyvendinant STT rekomendacijas

Informacija atnaujinta: 2021-07-30 15:40
Teigiamas pokytis Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir kitose Žemės ūkio...

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM,  Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM  ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atsižvelgdami į atliktų korupcijos rizikos analizių rezultatus įgyvendino didžiąją dalį Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rekomendacijų dėl šių institucijų veiklos skaidrinimo.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai antikorupciniu požiūriu išanalizavo ūkio subjektų veiklos priežiūros ir kontrolės sritį Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie ŽŪM ir pateikė pasiūlymus, kurie paskatino teisėkūros procesą – buvo priimti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnių pakeitimai – ženkliai padidintos piniginės baudos už augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo, naudojimo, reklamavimo, įvežimo, tiekimo rinkai reikalavimų nesilaikymą. Taip pat numatyta administracinė atsakomybė fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

Po STT atliktos korupcijos rizikos analizės valstybinės žemės naudojimo ir disponavimo srityje Nacionalinėje žemės tarnyboje prie ŽŪM, buvo atlikti patikrinimai dėl valstybinės žemės sklypų naudojimo teisėtumo. Po patikrinimo nustatyta, kad nė viename teritorijų planavimo dokumente nebuvo numatytas patikrintų žemės sklypų sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu. Šiuo metu NŽT sprendžia klausimą dėl valstybinės žemės naudojimo įteisinimo.

NŽT įgyvendino rekomendaciją kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Vilniuje esančio gyvenamojo namo statybų teisėtumo, pažeidimus padariusiam asmeniui surašytas privalomas nurodymas išardyti betono trinkelių dangą ir nugriauti atramines sienutes, pastatytas valstybinėje žemėje.

NŽT buvo pateikti ir kiti pasiūlymai, kurių dalis yra įgyvendinti, dalis dar įgyvendinami.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atsižvelgdama į STT pasiūlymus, pateiktus atlikus korupcijos rizikos analizę mėsos ir jos gaminių įvežimo kontrolės, nuolatinės valstybinės veterinarinės priežiūros organizavimo bei valstybinės veterinarinės kontrolės skerdyklose srityse, kuria e-sistemą, kuri užtikrins skaidrų duomenų suvedimą esamuoju laiku ir neleis jų koreguoti be administratoriaus leidimo. Taip pat tarnyba, įgijo kompiuterius, kuriais aprūpino visus valstybinius veterinarijos gydytojus, atliekančius nuolatinę valstybinę veterinarinę priežiūrą skerdyklose. Prieš tai dokumentacija buvo pildoma ranka ant paprastų, atspausdintų blankų, kurie lengvai galėjo būti pakeičiami, įrašai taisomi ir koreguojami. Be to, STT pateikė duomenis dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų galimų interesų konfliktų, tad buvo atlikti patikrinimai ir priimti sprendimai siekiant išspręsti susidariusias neigiamas situacijas.

Taip pat VMVT buvo įvertintos priežastys, dėl kurių 2020 metais nebuvo vertinta nuolatinė valstybinė veterinarinė priežiūra kai kuriose skerdyklose, šiuo metu atliekami tarnybiniai patikrinimai.

STT, bendradarbiaudama su tikrintomis institucijomis, stebi pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą ir teikia metodinę pagalbą pasiūlymų įgyvendinimo klausimais.