Valstybinės žemės nuomos be aukciono procedūrose vis dar yra spragų

Informacija atnaujinta: 2020-03-09 16:00
Valstybinės žemės nuomos be aukciono procedūrose vis dar yra spragų

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai antikorupciniu požiūriu įvertino Žemės ūkio ministro įsakymo projektą, kuriuo tvirtinama valstybinės žemės nuomos be aukciono procedūros administravimo metodika. Nustatyta, kad siūlomam teisiniam reglamentavimui trūksta aiškumo – siūlomos nuostatos gali būti suvokiamos ir interpretuojamos skirtingai.

Parengtų projektų nuostatų taikymas praktikoje galėtų prisidėti prie efektyvesnės lengvatinėmis sąlygomis nuomojamos valstybinės žemės naudojimo kontrolės. Tačiau dėl aiškumo trūkumo siūloma metodika gali būti taikoma ydingai ir galimai sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti.

STT pastebi, kad:

· nėra aišku, ar siūlomos Metodikos nuostatos gali būti taikomos tik svarstant naujus prašymus išsinuomoti ar parduoti valstybinės žemės sklypą ne aukciono būdu, ar ir keičiant bei pratęsiant galiojančias nuomos sutartis. Neaišku, kokia apimtimi jos bus taikomos vykdant nuomos sutarčių sąlygų laikymosi kontrolę;

· nėra atskleidžiama žemės sklypo naudojimo ar nenaudojimo sampratos apibrėžtis ir kriterijai;

· nėra įtvirtinta valstybinės žemės nuomos procedūras ir jų kontrolę vykdančių institucijų tarnautojų pareiga vietoje patikrinti, ar duomenys, esantys Nekilnojamojo turto registre, ir faktinė objektų būklė sutampa;

· nėra aišku, kokių veiksmų privalo imtis valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdanti institucija, kai patikrinimų metu ar asmeniui pardavus nekilnojamojo turto objektą ir perleidžiant nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą nustatoma, kad yra išnykę žemės nuomos be aukciono pagrindai, t. y. nekilnojamojo turto objektas yra sunykęs, nugriautas, sugriuvęs, sudegęs ar dėl kitų priežasčių netinkamas eksploatuoti, arba yra smarkiai apgadintas, tačiau nėra visiškai netinkamas eksploatuoti;

· visuomenei vis dar nėra sudarytos sąlygos žemės informacinėje sistemoje matyti išsamių duomenų apie išnuomotos valstybinės žemės sklypus, jų naudojimo sąlygas ir teisinį režimą, kas prisidėtų prie efektyvesnės valstybinės žemės naudojimo kontrolės.

STT siūlo svarstyti galimybę aptarti minėtus teisinius neaiškumus parengtuose projektuose arba tikslinti dokumentų nuostatas.

Visą antikorupcinio vertinimo išvadą rasite čia: https://bit.ly/2lO6rL2


Anksčiau STT atliktus antikorupcinius vertinimus žemės nuomos be aukciono procedūrose rasite:

https://bit.ly/2mbvzM9, https://bit.ly/2mcsdbN ir https://bit.ly/2kaHGs3