Vietos veiklos grupių veikla ir jos priežiūra turėtų būti tobulinama

Informacija atnaujinta: 2021-07-20 10:37
Vietos veiklos grupių veikla ir jos priežiūra turėtų būti tobulinama

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę vietos veiklos grupių (VVG) veiklos vykdymo ir priežiūros srityje. Įvertinus Žemės ūkio ministerijos  (ŽŪM) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) vykdomą kaimo vietovių bei žvejybos ir akvakultūros regionų VVG veiklos priežiūrą, VVG atrinktų projektų įgyvendinimo kontrolę, VVG veiklą, buvo nustatytos korupcijos rizikos.

Vietos veiklos grupės (VVG) – iš bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, verslo, savivaldybės atstovų sudarytos asociacijos. VVG rengia ir įgyvendina bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas.

Buvo analizuojamos visos ŽŪM kontrolei priskirtos 58 VVG, iš kurių – 46 kaimo vietovių, 9  žvejybos ir akvakultūros regionų ir 3 dvisektorės (kaimo bei žvejybos ir akvakultūros) VVG. Tarp NMA ir kaimo vietovių bei dvisektorių VVG sudarytų sutarčių dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 2016–2023 m. laikotarpiui paramos suma  siekia 110 305 033 Eur. Bendra numatyta žvejybos ir akvakultūros regionų VVG skiriama paramos suma vietos plėtros strategijų įgyvendinimui tam pačiam laikotarpiui sudaro 10 470 195 Eur.

Korupcijos rizikos analizės metu nustatyta, kad VVG veikloje, kaip viešojo sektoriaus nariai, gali dalyvauti tik vietos valdžios atstovai. Toks apribojimas eliminuoja galimybę kitoms viešojo sektoriaus organizacijoms dalyvauti VVG veikloje. Be to, nėra nustatyto reikalavimo skelbti viešą atranką į laisvas vietos plėtros strategijos vykdytojų pareigas, todėl įdarbinami VVG nariai, su jais susiję ar jų pasiūlyti asmenys.

Nustatyta atvejų, kai vietos plėtros strategijų projektų atrankos komisijų nariai arba vykdytojai yra susiję su projektus finansavimui teikiančiais asmenimis. Pavyzdžiui, nustatytas atvejis, kai projektą finansavimui pateikė VVG atstovo sutuoktinio vadovaujamas juridinis asmuo. Kad atitiktų pareiškėjui keliamus reikalavimus, juridinio asmens registracijos adresas buvo pakeistas prieš pat paraiškos pateikimą. Šilalės ir Vilniaus rajonuose nustatyta atvejų, kai VVG projektų finansavimą gavo su VVG valdybos nariais giminystės ryšiais susijusių asmenų, jų vadovaujamų įmonių ar įstaigų pateikti projektai. Be to, nustatyta atvejų, kai VVG dirbantys asmenys tuo pačiu metu buvo įsidarbinę ir paramą savo pateiktam projektui tos VVG sprendimu gavusioje organizacijoje.

Analizės  metu nustatyta galimai neskaidrių pirkimų rizikų bei sąsajų tarp VVG viešųjų pirkimų organizatorių ir laimėtojų. Pavyzdžiui, Vilniaus rajono VVG, vykdydama viešąjį pirkimą dėl patalpų nuomos, parengė pirkimo sąlygas, kurios identiškai atitiko detalius specifiškus anksčiau nuomotų patalpų kriterijus. Taip pat Šiaulių žvejybos ir akvakultūros VVG po patalpų nuomos viešojo pirkimo sudarė sutartį su Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija, kurios pirmininkas yra ir Šiaulių žvejybos ir akvakultūros VVG (kuri ir iniciavo šį pirkimą) narys, ir šios VVG darbuotojas.

STT analitinės antikorupcinės žvalgybos pareigūnai atliko galimų korupcijos rizikų, susijusių su VVG paramos projektams skirstymu, analizę. Nustatyta, kad Kauno, Vilniaus ir Alytaus rajonų bei Elektrėnų savivaldybių administracijų projektų finansavimui 2016–2020 m. laikotarpiu buvo skirta nuo 210 tūkst. Eur iki 750 tūkst. Eur VVG projektams skirtų lėšų. Nors šios sumos sudaro 20-33 proc. VVG, veikiančių toje savivaldybėje, projektams skirtų lėšų, Europos audito rūmai 2010 m. tokią finansavimo skyrimo savivaldybių administracijų projektams praktiką vertino kaip ydingą. Ji gali reikšti, kad tam tikrais atvejais dalis lėšų, skirtų toje savivaldybėje veikiančio verslo skatinimui, gali būti panaudojama tos savivaldybės administracijos, kaip viešojo subjekto, uždaviniams finansuoti ir taip sumažinti kitų pareiškėjų galimybes gauti finansavimą savo projektams. 

STT pateikė siūlymus ŽŪM ir NMA dėl VVG veiklos priežiūros tobulinimo. ŽŪM ir NMA per 3 mėn. turės informuoti STT, kaip atsižvelgta ir ar numatoma atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas.

Korupcijos rizikos analizę rasite čia.