Žemės įstatymo pakeitimai neužkerta kelio galimoms korupcinėms situacijoms

Informacija atnaujinta: 2020-06-16 13:13
Žemės įstatymo pakeitimai neužkerta kelio galimoms korupcinėms situacijoms

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai atliko žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo projekto antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad projekto nuostatos sudarytų prielaidas nenaudojamų sodininkų bendrijose esančių žemės sklypų pardavimui kitiems asmenims, tačiau neaišku, kokia tvarka būtų priimami šie sprendimai, taip pat siūlymų įgyvendinimas gali sukelti daug probleminių situacijų ar asmenų teisėtų lūkesčių ir kitų interesų pažeidimų.

Valstybinės žemės sklypų pardavimas sodininkų bendrijose aukciono būdu kitiems asmenims būtų galimas, jeigu žemės sklypas nėra išnuomotas ir jame nėra pastatytų ar statomų statinių. Šios aplinkybės turėtų būti patvirtinamos kiekvienu atveju, tačiau pakeitimo projekte lieka neaišku, kas, kaip ir kokia tvarka dalyvaus priimant sprendimus, kad žemės sklype nėra pastatytų ar statomų statinių. Tai sudaro prielaidas nuogąstauti, kad priėmus projektą, reikalingų aplinkybių konstatavimas bus atliekamas formaliai.

Projektu siekiama išspręsti faktiškai nenaudojamų sklypų problemą, kai asmenys nemoka žemės mokesčio. Tačiau STT nuomone, siūlomi kriterijai nėra pakankami, kad būtų galima objektyviai konstatuoti, jog žemės sklypai faktiškai nenaudojami ir tuo pagrindu sudaryti teisines prielaidas jų perleidimui kitiems asmenims. Pavyzdžiui, net nesat pastatų, žemės sklypai gali būti naudojami sodininkystei, daržininkystei ir pan.

Taip pat projektu siekiama išvengti galimo sodininkų bendrijų nesąžiningo elgesio, kai pastarosios lengvatinėmis sąlygomis ne sodininkų bendrijų įstatyme nustatytais tikslais įsigyja, o po to tretiesiems asmenims už didesnę kainą parduoda valstybinės žemės sklypus. STT kyla klausimas, ar atsakingos institucijos jau dabar, nepaisant to, kad projektas įsigaliotų tik nuo 2022 m., neturėtų vykdyti stebėsenos dėl tokių sodininkų bendrijų įsigyjamų sklypų ir esant reikalui kreiptis dėl viešo intereso gynimo.

Sodininkų bendrijos apie sprendimą parduoti nuosavybes teise valdomą bendrojo naudojimo žemės sklypą privalo registruotu laišku pranešti Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT). Tai svarbu užtikrinant valstybės pirmumo teisę juos įsigyti už tą pačią vertę, už kurią žemės sklypai buvo parduoti sodininkų bendrijoms. Tačiau nėra aišku, ar kiekvienu atveju NŽT privalo pateikti atsakymą, ar tik tuo, jei ketina pasinaudoti valstybei suteikta pirmumo teise, nedetalizuota, per kiek laiko turi būti pateiktas atsakymas ir t.t. Todėl STT siūlo projekte nustatyti, kad sodininkų bendrijos kitiems asmenims parduoti bendrojo naudojimo žemės sklypus gali tik gavusios NŽT pritarimą.

Su visa antikorupcinio vertinimo išvada susipažinti čia.