Centrinė tyrimų valdyba

Valdyba yra centrinis STT struktūrinis padalinys, vykdantis baudžiamąjį persekiojimą ir kriminalinę žvalgybą, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas STT direktoriaus pirmajam pavaduotojui. 
Centrinė tyrimų valdyba ne tik tiria korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Vilniaus miesto, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose, bet ir koordinuoja dviejų ir daugiau STT teritorinių valdybų vykdomus tyrimus.