Informacinių technologijų valdyba

  • kuria tarnybos informacinę sistemą;
  • administruoja prieigą prie tarnybos informacinės sistemos išteklių;
  • užtikrina tarnybos elektroninių ryšių tinklo ir elektroninės informacijos apsaugą.