Pranešimų nagrinėjimo skyrius

  • priima asmenis, kurie kreipiasi į STT;
  • nagrinėja asmenų skundus, pranešimus, prašymus ir priima dėl jų sprendimus;
  • atlieka ikiteisminį tyrimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kurios nustatomos nagrinėjant skundus, pranešimus ar paklausimus.