Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdyba

  • vykdo analitinę veiklą, kuri apima informacijos apie korupciją ir su ja susijusius reiškinius rinkimą, apdorojimą, gretinimą su kita STT turima informacija;
  • teikia informaciją valstybės ar savivaldybės institucijoms ir pareigūnams, įgaliotiems priimti korupcijos paplitimo mažinimo požiūriu reikšmingus sprendimus;
  • valdo informaciją apie korupcijos keliamas grėsmes ir rizikas, jų poveikį ir galimas pasekmes;
  • teikia pasiūlymus, sprendimus ir rekomendacijas efektyviai korupcijos kontrolei ir prevencijai plėtoti;
  • užtikrina Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje (Personalo patikimumo užtikrinimas) numatytų priemonių įgyvendinimą.

Valdybą sudaro: Taktinės analizės ir Operatyvios analizės skyriai.

STT Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

Valdybos viršininkas
Raimondas Vencius

tel. 0 706 63 323