Centrinė tyrimų valdyba

  • vykdo baudžiamąjį persekiojimą ir kriminalinę žvalgybą;
  • padalinys tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas STT direktoriaus pirmajam pavaduotojui;
  • tiria korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Vilniaus miesto, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose;
  • koordinuoja dviejų ir daugiau STT teritorinių valdybų vykdomus tyrimus.
STT Centrinė tyrimų valdyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Valdybos viršininkas
Darius Balčiūnas 
tel.  8 706 63374