Informacinių technologijų valdyba

  • administruoja, palaiko ir vysto Tarnybos informacines sistemas, teikia informacinių technologijų paslaugas jų vartotojams;
  • atlieka informacinių technologijų tyrimus, suteikia pagalbą baudžiamąjį persekiojimą vykdantiems padaliniams;
  • užtikrina Tarnybos informacinių sistemų, jų vartotojų bei tvarkomos informacijos kibernetinį saugumą;
  • kuria, palaiko ir tobulina Tarnybos veikloje naudojamą programinę įrangą bei tvarko Tarnybos veiklos elektroninius duomenis.
STT Informacinių technologijų valdyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Valdybos viršininkas
Daumantas Pocius
tel. 0 706 63 322