Informacinių technologijų valdyba

  • kuria tarnybos informacinę sistemą;
  • administruoja prieigą prie tarnybos informacinės sistemos išteklių;
  • užtikrina tarnybos elektroninių ryšių tinklo ir elektroninės informacijos apsaugą.
STT Informacinių technologijų valdyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Valdybos viršininkas
Daumantas Pocius
tel. 8 706 63322