Komunikacijos skyrius

  • formuoja ir įgyvendina STT išorinę ir vidinę komunikaciją;
  • užtikrina teisingos, tikslios ir nešališkos STT teikiamos informacijos apie STT veiklą ir rezultatus sklaidą;
  • formuoja STT įvaizdį ir reputaciją, siekiant didesnio pasitikėjimo Tarnyba.
STT Komunikacijos skyrius, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

L. e. skyriaus viršininko pareigas
Benas Aldakauskas

tel. 0 706 63 355
Vyriausioji specialistė
Julija Gorovniovaitė
mob. +370 618 87914
Vyriausioji specialistė, atstovė žiniasklaidai
Dovilė Andrijauskaitė

tel. 0 706 68 185
mob. +370 687 14133

el. p. dovile.andrijauskaite@stt.lt
el. p. komunikacija@stt.lt 

Vyresnioji specialistė
Ramunė Paukštienė

tel. 0 706 63 367