Komunikacijos skyrius

  • formuoja ir įgyvendina STT išorinę ir vidinę komunikaciją;
  • užtikrina teisingos, tikslios ir nešališkos STT teikiamos informacijos apie STT veiklą ir rezultatus sklaidą;
  • formuoja STT įvaizdį ir reputaciją, siekiant didesnio pasitikėjimo Tarnyba.
STT Komunikacijos skyrius, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

Skyriaus viršininkė (atstovė spaudai)
Renata Keblienė

tel. 8 706 63330
mob. 8 687 14133
el. p. renata.kebliene@stt.lt
el. p. komunikacija@stt.lt 
Vyresnioji specialistė
Julija Gorovniovaitė
tel. 8 706 62745
Vyresnioji specialistė
Ramunė Paukštienė
tel. 8 706 63367
Vyresnioji specialistė
Dovilė Andrijauskaitė
tel. 8 656 60943