Komunikacijos skyrius

  • formuoja ir įgyvendina STT išorinę ir vidinę komunikaciją;
  • užtikrina teisingos, tikslios ir nešališkos STT teikiamos informacijos apie STT veiklą ir rezultatus sklaidą;
  • formuoja STT įvaizdį ir reputaciją, siekiant didesnio pasitikėjimo Tarnyba.
STT Komunikacijos skyrius, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Vyriausioji specialistė
Julija Gorovniovaitė
tel. 8 618 87914
Vyresnioji specialistė, atstovė žiniasklaidai
Dovilė Andrijauskaitė

tel. 8 687 14133

el. p. dovile.andrijauskaite@stt.lt
el. p. komunikacija@stt.lt 

Vyresnioji specialistė
Ramunė Paukštienė

tel. 8 706 63367