Strateginės analizės skyrius

Informacija atnaujinta: 2022-11-09 15:47
  • valdo informaciją apie korupcijos reiškinio priežastingumą, korupcijos keliamas grėsmes ir rizikas, jų poveikį ir galimas pasekmes;
  • analizuoja antikorupcinės politikos būklę ir tendencijas;
  • STT vadovybei teikia siūlymus ir rekomendacijas įrodymais grįstos korupcijos prevencijos ir kontrolės plėtojimui ir įgyvendinimui.