Analitinė antikorupcinė žvalgyba

Analitinė antikorupcinė žvalgyba – STT vykdoma analitinė veikla, apimanti informacijos apie korupciją ir su ja susijusius reiškinius rinkimą, apdorojimą, gretinimą su kita STT turima vieša ar įslaptinta informacija, kokybiškai naujų duomenų, kurie yra šių informacijos apdorojimo procesų rezultatas, gavimą, naudojimą ir teikimą valstybės ar savivaldybės institucijoms ir pareigūnams, įgaliotiems priimti korupcijos paplitimo mažinimo požiūriu reikšmingus sprendimus.

STT analitinės antikorupcinės žvalgybos modelį siūloma pritaikyti kitoms šalims, siekiant apsaugoti ES interesus

STT analitinės antikorupcinės žvalgybos pareigūnai 2020 metais įvertino 8 valstybės valdymo sričių atsparumą korupcijai: viešųjų finansų, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, savivaldos, sveikatos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybos, aplinkos apsaugos, susisiekimo ir žemės ūkio. STT analitikų atliktų tyrimų dėl Covid-19 viešųjų pirkimų ir paramos verslui panaudojimo rizikingumo pagrindu inicijuoti pakeitimai viešųjų pirkimų organizavimo ir paramos verslui skyrimo srityse.

Atsižvelgdama į atvirų duomenų potencialą antikorupcinės aplinkos kūrime, STT analitikai apibendrino tarptautinių vertinimų rezultatus, kuriuose analizuojama atvirų duomenų plėtra Lietuvoje. Analizė atskleidė Lietuvos atvirų duomenų politikos atotrūkį nuo kitų EBPO valstybių – Lietuva vertinama kaip mažiausiai duomenų atvėrime pažengusi EBPO valstybė.

Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos direktoratas įvertino STT analitinės antikorupcinės žvalgybos modelį, orientuotą į prevencinį rizikų valdymą, integruojant valstybės registrus ir informacines sistemas. Šis modelis išskirtas, kaip geroji praktika, jį siūloma adaptuoti ir kitoms valstybėms narėms, užkertant kelią sukčiavimui ir korupcijai siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus.

Atlikti tyrimai ir analizės: