Apie antikorupcinį sąmoningumą

Informacija atnaujinta: 2022-05-04 17:16

Piliečių pasitikėjimą valstybe ir norą aktyviai dalyvauti jos gyvenime stiprina teisingi, skaidrūs ir sąžiningi procesai. Itin svarbus kiekvieno piliečio apsisprendimas prisidėti kuriant korupcijai atsparią, pasitikėjimu ir sąžiningumu grįstą Lietuvą.

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas – reikšminga priemonė viešajame, privačiame ir nevyriausybiniame sektoriuose, siekiant visapusiškos antikorupcinės aplinkos. Antikorupcinio sąmoningumo didinimo tikslas – stiprios piliečių antikorupcinės nuostatos ir visuotinis nepakantumas korupcijai.

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas yra svarbi Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos kryptis. Siekiama, kad antikorupcinio sąmoningumo didinimas būtų vykdomas kaip neatskiriama švietimo dalis ir ugdymas, prisidedantis puoselėjant asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir didinantis visuomenės, viešojo ir privataus sektorių sąmoningumą veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruoti korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio, pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

Antikorupcinis švietimas – antikorupcinio sąmoningumo didinimo veikla, apimanti kompetencijos ir nuostatų antikorupcijos srityje ugdymą.

STT antikorupcinio švietimo pareigūnai viešojo, privataus sektoriaus ar kitų visuomenės grupių atstovams jų prašymu arba savo iniciatyva organizuoja antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklas: paskaitas, seminarus, diskusijas, metodinės pagalbos ar kitus renginius, susijusius su korupcijai atsparios aplinkos kūrimu, taip pat skatina savarankiškai naudotis STT parengtomis mokymo priemonėmis ir medžiaga.

Antikorupcinio visuomenės švietimo tikslinė auditorija yra visa visuomenė, itin didelis dėmesys skiriamas – viešojo, privataus sektoriaus atstovams bei jaunimui ir moksleiviams.