35 iš 54 – tiek STT pasiūlymų įgyvendinta per dvejus metus atliekų tvarkymo srityje

Informacija atnaujinta: 2020-05-15 15:59
35 iš 54 – tiek STT pasiūlymų įgyvendinta per dvejus metus atliekų tvarkymo srityje

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dar kartą įvertino, kaip įgyvendinami 2018 m. pradžioje pateikti korupcijos riziką mažinantys pasiūlymai atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos administracinės priežiūros bei kontrolės veiklos srityse. Įvertinus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją, paaiškėjo, kad praėjus 2 metams įgyvendinti 35 iš 54 pasiūlymų. Dar 13 pasiūlymų šiuo metu įgyvendinami.

Daugumos pasiūlymų įgyvendinimas susijęs su teisės aktų pakeitimais. Akivaizdu, kad formalus jų pakeitimas nereiškia automatiškai mažėjančių korupcijos rizikų, todėl STT, atlikdama kitas šios srities korupcijos rizikos analizes įvertins, ar įgyvendinti teisės aktų pakeitimai veikia praktiškai ir koks pokytis įvyko Aplinkos apsaugos departamento veikloje.

Savo pasiūlymus, kurie padėtų sumažinti korupcijos rizikas, STT pateikė 2018 m. sausį, atlikusi korupcijos rizikos analizę Aplinkos ministerijos Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos administracinės priežiūros ir kontrolės veiklos srityse.

Buvo nustatyta, kad galiojantis teisinis reguliavimas ne visada užtikrina pakankamą kontrolės organizavimą ir vykdymą, planuojant ir atliekant planinius ir neplaninius ūkio subjektų patikrinimus.

Įgyvendinus pateiktus pasiūlymus tapo aiškiau reglamentuojamos tikrintinų ūkio subjektų atrankos ir neplaninių patikrinimų inicijavimo procedūros, nustatytos metinių patikrinimų plano keitimo ir tikrintojų rotacijos tvarkos.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. vietoje regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą pradėjo vykdyti Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kuris tapo atsakingu už pasiūlymų, adresuotų Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentams, įgyvendinimą.

Visą korupcijos rizikos analizę rasite čia.

Pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną rasite čia.