Nepakankamai aiški importuojamų prekių muitinio įvertinimo procedūra

Informacija atnaujinta: 2020-05-05 10:29
Nepakankamai aiški importuojamų prekių muitinio įvertinimo procedūra

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės reglamentavimo antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad importuojamų prekių muitinio įvertinimo proceso teisinis reglamentavimas nepakankamai detalus ir aiškus: neužtikrina, kad tokiomis pat sąlygomis importuojamų prekių muitinis įvertinimas būtų atliekamas vienodais metodais ir vienodai taikomas visiems suinteresuotiems asmenims.

Antikorupcinio vertinimo metu nustatyta, kad prekių muitinio įvertinimo metodų taikymo ribos bei jų kriterijai tam tikroms prekėms yra neaiškūs. Tai sudaro prielaidas, kai praktikoje analogiškose situacijose importuojamų prekių muitinė vertė gali būti nustatoma skirtingai.

Muitinės pareigūnas be jokio pagrindo, nebūtinai atsižvelgdamas į nustatytą didelę riziką ar kitus kriterijus, gali priimti sprendimą patikrinti bet kurią jau priimtą deklaraciją ir importuojamų prekių muitinės vertę. STT manymu, rizikos vertinimas turėtų būti tikslingas ir importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimo procedūra, pirmiausia, turi būti atliekama rizikų vertinimo metu nustatytais galimais rizikingiausiais atvejais.

Neaišku, kaip juridinio asmens veiklos rūšis ir prekybos vidaus rinkoje organizavimo būdas daro įtaką sprendimui tikrinti importuotojo ūkinę komercinę veiklą, jos apskaitą, finansinę atskaitomybę, kai muitinės pareigūnas atlieka pateiktos deklaracijos duomenų patikrinimą. Nereglamentuotas nustatytų kriterijų taikymas ir poveikis sprendimų priėmimui sudaro galimybes muitinės pareigūnams juos taikyti savo nuožiūra, taip galimai sudarant sąlygas išvengti prievolės sumokėti mokesčius.

Importuotų naudojamų transporto priemonių rinkos kainos nustatomos pagal Muitinės departamento aprobuotą Naudotų transporto priemonių kainų žinyną – Katalogą. Vertinimo metu bandant patikrinti žinyne pateikiamas automobilių kainas, nustatyta, kad tam yra būtina registracija, o teikiama paslauga yra mokama. Toks teisinis reglamentavimas ir mokamos paslaugos teikimas pasunkina tinkamą prievolės sumokėti nustatytus mokesčius įvykdymą, tai atliekančių asmenų galimybę įsitikinti, ar muitinės pareigūnai priima pagrįstus sprendimus, t. y. ar Muitinės departamento perskaičiuota naudotos transporto priemonės muitinė vertė atitinka aprobuotame žinyne nustatytą vertę. Taip pat pastebėta, kad nėra reglamentuota žinyno atrankos ir aprobavimo procedūra.

Finansų ministerija ir Muitinės departamentas per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos turi informuoti STT, kaip buvo atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į pasiūlymus.

Visą antikorupcinio vertinimo išvadą rasite čia.