Pasigendama aiškumo reglamentuojant automobilių stovėjimą Vilniaus mieste

Informacija atnaujinta: 2020-05-15 16:34
Pasigendama aiškumo reglamentuojant automobilių stovėjimą Vilniaus mieste

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko automobilių stovėjimą Vilniaus mieste reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad kai kurios jų nuostatos nėra suderintos su aukštesnės galios teisės aktais ir nėra pakankamai išsamios, o tai leidžia jas interpretuoti ir taikyti nevienareikšmiškai.

Atlikus vertinimą pastebėta, kad nėra aišku, kokiais kriterijais remiantis, kokia tvarka, aplinkybėmis ir apimtimi bei kiek kartų daugiausiai per metus gali būti atliekama automobilių stovėjimo vietų užimtumo analizė. Nuo jos rezultatų priklauso vietinės rinkliavos įkainių peržiūrėjimas, lemiantis didesnę finansinę naštą rinkliavos mokėtojams. Taip pat nustatyta, kad nėra teisės akto, nustatančio tokios analizės atlikimo tvarką.

Pagal reglamentavimą, savivaldybės įmonė (SĮ) „Susisiekimo paslaugos“ įgaliota teikti siūlymus Vilniaus miesto savivaldybei dėl vietinės rinkliavos dydžių koregavimo. Tačiau praėjusiais metais buvo pateikti pasiūlymai ne tik dėl dydžių, bet ir rinkliavos zonų peržiūrėjimo.

Kai kuriose Vilniaus miesto savivaldybės zonose iki šiol nėra įrengti automobilių stovėjimo bilietų automatai, kuriuos turi įrengti ir prižiūrėti SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Dėl šios priežasties atsisakoma tose zonose gyvenantiems asmenims išduoti lengvatinius metinius automobilių parkavimo leidimus. Gyventojai priversti naudotis šiose zonose statomų daugiabučių įrengtomis privačių aikštelių administratorių paslaugomis, o savivaldybė negauna pajamų.

Taip pat pastebėta, kad per SĮ „Susisiekimo paslaugos“ interneto svetainę siekiant gauti gyventojo leidimą, pateikiamas esą nuo šių metų sausio 1 d. galiojantis apmokestintų vietine rinkliava zonų žemėlapis, kuris reikšmingai skiriasi nuo Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinto žemėlapio ir jame nėra nurodytos visos apmokestintos zonos. Iš šios savivaldybės įmonės pateiktų ir viešai prieinamų duomenų nėra aiškus baigtinis administruojamų aikštelių bei stovėjimo vietų jose skaičius, ne visai aiškus ir įkainių apskaičiavimo, ilgalaikės vietų nuomos jose mechanizmas.

STT abejonių kelia ir kompensavimas už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas. Antikorupciniu požiūriu ydinga situacija, kai galimai sudaromos galimybės išduoti statybų užbaigimą liudijantį dokumentą statytojui neįrengus privalomo minimalaus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus prie naujai pastatytų ar rekonstruotų statinių. Taip pabloginama būsimų pastato naudotojų bei jau pastatytų gretimų statinių naudotojų situacija ir aplinka.

Gyventojų leidimo išdavimo reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra numatyta reikalavimo nurodyti automobilio, kurį bus leidžiama parkuoti gyventojo leidime numatytose vietose, valstybinį numerį. Tokios nuostatos sudaro sąlygas piktnaudžiauti gyventojui išimant leidimą faktiškai ne jo, o kitų asmenų (negyvenančių nurodytu adresu), naudojamoms transporto priemonėms ir nepagrįstai naudotis tik šiam gyventojui teisės aktais numatyta priklausančia lengvata.

STT pateikė siūlymus, kurie patikslintų ir aiškiai apibrėžtų galiojančio teisinio reglamentavimo nuostatas. Vilniaus miesto savivaldybė, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ bei Aplinkos ministerija per 2 mėnesius turi informuoti STT apie tai, kaip planuoja į juos atsižvelgti.

Detaliai susipažinti su antikorupcinio vertinimo rezultatais bei pasiūlymais čia