Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai yra tobulintini

Informacija atnaujinta: 2020-02-21 09:15
Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai yra tobulintini

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko objektų atitikties priešgaisrinę saugą ir patikrinimo procedūras reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

STT korupcijos prevencijos specialistai atkreipia dėmesį, kad šiuo metu nėra nustatyta, iš kokių šaltinių gaunama informacija ir sudaromi bendri tikrinamų objektų sąrašai, pagal kuriuos sudaromi planuojamų konkrečiais metais tikrinti objektų sąrašai.

Nepakankamai aiškūs tikrinamų objektų sąrašų sudarymo šaltiniai, principai bei objektų įtraukimo į planinių patikrinimų sąrašus kriterijai didina korupcijos pasireiškimo riziką, todėl STT siūlo detalizuoti objektų įtraukimo į planinių patikrinimų sąrašus kriterijus.

STT atkreipia dėmesį, kad teisės aktuose nenustatyta tikrinamų objektų priskyrimo pareigūnams tvarka, nenustatyti atvejai ir aplinkybės, kada gali būti netaikomas pareigūnų rotacijos principas, kuris sudaro sąlygas per plačiai pareigūnų, pavedančių tikrinti objektus, diskrecijai, o tokio reglamentavimo trūkumai didina korupcijos pasireiškimo riziką.

Vertinimo metu nustatyta, kad nėra reglamentuota objektų neplaninių patikrinimų tvarka bei nėra nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis atrenkami objektai patikrinimui po patikslintų deklaracijų pateikimo. Siekiant skaidraus neplaninių patikrinimų atlikimo proceso, siūloma reglamentuoti neplaninių patikrinimų atlikimo tvarką, terminus ir tikrinamų objektų priskyrimo pareigūnams procedūrą.

Taip pat užtikrinant skaidrų objektų patikrinimo procesą, siūloma nustatyti privalomą patikslintų deklaracijų atitikties faktinėms aplinkybėms patikrinimą arba nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų atrenkami objektai patikrinimui po patikslintų deklaracijų pateikimo.

Vertintuose teisės aktuose nereglamentuoti pažeidimų pašalinimo terminų nustatymo kriterijai bei sudaryta galimybė pareigūnams juos nustatyti savo nuožiūra, todėl STT siūlo tobulinti teisės aktus ir aiškiai reglamentuoti per patikrinimus užfiksuotų pažeidimų pašalinimo terminus ir jų nustatymo kriterijus.

Vidaus reikalų ministerija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per 2 mėnesius turės informuoti STT, kaip įvykdyti ar numatomi vykdyti pateikti pasiūlymai.

Visas pastabas ir siūlymus rasite čia.