Siūlomi Miškų ir Saugomų teritorijų įstatymų pakeitimai kelia riziką piktnaudžiauti

Informacija atnaujinta: 2020-03-03 09:20
Siūlomi Miškų ir Saugomų teritorijų įstatymų pakeitimai kelia riziką piktnaudžiauti

Miškų ir Saugomų teritorijų įstatymų pakeitimo projektai sudarytų sąlygas sodybų atstatymo piktnaudžiavimams, galimybes privačiuose miškuose statyti neapibrėžtos paskirties pastatus bei keisti miškų ūkio žemės naudojimo paskirtį saugomose teritorijose, tokiose kaip draustiniai, valstybiniai parkai ar rezervatai. Tai nustatė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi šių įstatymų pakeitimų projektų antikorupcinį vertinimą.

Miškų įstatymo pakeitimo projektu siūloma panaikinti dabar galiojančias nuostatas, kad faktas apie egzistavusią sodybą miško žemėje nustatomas pagal archyvinius dokumentus arba teisme. Priėmus šiuos siūlymus, būtų neaišku, kas, kokia tvarka ir kokiais pagrindais nustato buvusios sodybos buvimo faktą, o tai lemia galimas sąlygas nesąžiningam elgesiui.

Įdomu tai, kad panašią situaciją, kai buvo piktnaudžiaujama reglamentavimo nebuvimu, išsprendė  dabar egzistuojančių nuostatų patvirtinimas, kurias siūloma vėl panaikinti. Anksčiau saugomose teritorijose nepagrįstai pripažinus buvusios sodybos buvimo faktą, pavyzdžiui, suklastojus sodybų liekanas, buvo statomi su saugomų teritorijų tikslais nesusiję pastatai.

Taip pat, priėmus šį įstatymą, nepagrįstai būtų išplėstos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis galimybės ir sudaromos sąlygos privačiuose miškuose statyti neapibrėžtos paskirties pastatus – tai gali kelti pavojų Miškų įstatymu saugomų vertybių užtikrinimui.

Siekiant teisinio aiškumo ir išvengti nepagrįstų sprendimų, STT siūlo projektą konkretinti ir apibrėžti, kurioms reikmėms, paskirčiai ir tikslams skirtiems pastatams galėtų būti taikomos išimtys dėl statybų privačioje miško žemėje.

Miškų ir Saugomų teritorijų įstatymų pakeitimo projektų siekiamas tikslas yra sudaryti sąlygas pastatų statybai privačiuose miškuose. Tačiau priėmus šiuos įstatymus, būtų sudarytos teisinės sąlygos ne tik saugomose teritorijose esančios privačios miško žemės pavertimui kitomis naudmenomis, bet ir kitos pagrindinės konservacinės paskirties (rezervatai ir saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų sklypai) žemės keitimui.

Taip pat, Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektas sudarytų sąlygas miškų ūkio paskirties žemės sklypų saugomose teritorijose skaidymui naujų pastatų statybai. Todėl projekto pasiūlymai nedera su Saugomų teritorijų įstatymo tikslais.

Visą antikorupcinio vertinimo išvadą rasite čia.