Stiprinamas verslo bendradarbiavimas kuriant skaidrumą

Informacija atnaujinta: 2020-09-09 17:15
Stiprinamas verslo bendradarbiavimas kuriant skaidrumą

Šiandien Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pakvietė į susitikimą nuotoliniu būdu verslą vienijančių organizacijų atstovus. Susitikimo metu apžvelgta verslo korupcinė patirtis, aptartos bendradarbiavimo galimybės skatinant verslą diegti antikorupcines ir skaidrumo priemones. Nuotoliniame susitikime dalyvavo daugiau nei 30 verslo atstovų.

Skatiname verslą būti skaidriu

„Verslo organizacijų ir profesinių asociacijų vaidmuo padedant bendrovėms, o ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms kurti skaidrią aplinką yra itin svarbus. Aukšti skaidrumo standartai įmonei padeda siekti gerų rezultatų ir užtikrinti nepriekaištingą reputaciją, teigiamas visuomenės požiūris į verslą rodo jo tvarumą ir brandą. Tikime, kad skaidrumas įmonei yra ne našta (administracinė, finansinė ar kt.), bet galimybė siekti ilgalaikės naudos. Mes norime tobulėti kartu su verslu kuriant stiprią antikorupcinę aplinką”, – sako STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

STT įvairiomis priemonėmis stengiasi bendradarbiauti ne tik su viešuoju, bet ir su privačiu sektoriumi ir padėti kurti skaidrią aplinką: organizuodama koordinavimo veiklą, antikorupcinio švietimo iniciatyvas bei gerosios patirties apsikeitimo diskusijas, rengdama metodines priemones, užtikrindama gerųjų praktinių pavyzdžių sklaidą, didindama informuotumą apie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas dėl tarptautinio papirkinėjimo rizikų, kai verslas vystomas užsienyje.

Ką rekomenduoja EBPO verslui?

EBPO rekomendacijos numato, kad valstybės narės skatintų verslo įmones diegti veiksmingas vidaus kontrolės, etikos ir atitikties priemones, o verslo organizacijos ragintų ir padėtų tą daryti, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Bendrovėms ir verslo organizacijoms. Stipri, aiškiai išreikšta ir matoma įmonės vadovybės parama vidaus kontrolės, etikos ir atitikties priemonėms, aiškiai suformuluota ir matoma įmonės antikorupcinė politika, apimanti tokius klausimus kaip: dovanos, svetingumas, pramogos, išlaidos, klientų kelionės, politinių partijų rėmimas, parama ir labdara, smulkūs kyšiai užsienio pareigūnams ir pan.

Verslo partneriams. Vertinti rizikas renkantis ir išlaikant verslo partnerius, informuoti verslo partnerius apie įmonės politiką, reikalauti analogiško įsipareigojimo iš verslo partnerio pusės, vykdyti skaidrią finansinę atskaitomybę, kurti vidaus pranešimų kanalus bei užtikrinti pranešėjų apsaugą.

Verslo organizacijoms ir profesinėms asociacijoms. Platinti informaciją užsienio pareigūnų papirkinėjimo klausimais, įskaitant naujausią medžiagą iš tarptautinių ar regiono forumų, ir suteikti prieigą prie atitinkamų duomenų bazių, suteikti mokymo medžiagą, prevencijos, išsamaus patikrinimo ir kitas atitikties priemones, patarti dėl išsamaus patikrinimo atlikimo ir dėl atsako reikalavimui ar įkalbinėjimui duoti kyšį.

Susitikime dalyvavo Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, asociacijos Investors‘ Forum, iniciatyvos „Baltoji banga”, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA ir kitų verslą vienijančių asociacijų atstovai.

STT praktinio taikymo metodinė priemonė „Antikorupcijos vadovas verslui“.

STT informacinis bukletas apie EBPO gaires.

Susitikimo pristatymo skaidrės.