Kryžiažodis (II lygis)

Informacija atnaujinta: 2020-05-26 12:47

UŽDUOTIS. Pasinaudokite savo žiniomis ir išspręskite žemiau pateiktą kryžiažodį:1. Pripažįstama asmens, socialinės grupės ar visuomenės organizacijos reikšmė, įtaka; taip pat asmuo, institucija, doktrina, visų pripažįstami ir gerbiami.

2. Organizmo veiksmų ir reakcijų į aplinką visuma.

3. Piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos; taip pat papirkimas, kyšininkavimas.

4. Padariniai, rezultatai, išdavos.

5. Mokslas tiriantis dorovę; taip pat žmonių elgesio normos.

6. Tiesos sakymas, garbingas elgesys kitų atžvilgiu; taip pat dorovės principas, viena iš pamatinių doro elgesio nuostatų.

7. Vienodumas, sutapimas dydžiu, kiekybe, kokybe, verte ir pan.; taip pat žmonių, socialinių grupių padėtis visuomenėje.

8. Gamintojų, vartotojų ir kitų ekonomikos subjektų varžymasis dėl rinkų prekių ir kitų išteklių.

9. Aukščiausios valstybinės valdžios teisės normų aktas; taip pat vyriausybės politikos įgyvendinimo įrankis

10. Nuostolis ar skriauda, patirta dėl nuosavybės, kitokio turto netekimo ar sužalojimo.

11. Asmuo teikiantis pirmenybę savo, o ne kitų ir visuomenės reikalams; taip pat savimyla, savanaudis.