Kryžiažodis (III lygis)

Informacija atnaujinta: 2020-05-26 14:20

UŽDUOTIS. Pasinaudokite savo žiniomis ir išspręskite žemiau pateiktą kryžiažodį:Horizontaliai:

1. Tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti, globoti.

2. Tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojantis darinys, turintis nuolatinę vyriausybę, gyventojus, apibrėžtą teritoriją ir suverenitetą.

3. Viešoji tam tikrai kriterijais paremta nuomonė apie asmenį, asmenų grupę arba organizaciją, taip pat įvaizdis.

4. Įtaka arba veiksmas, procesas, jėga, kurios pasekmės yra akivaizdžios.

Vertikaliai:

5. Veikimas arba neveikimas, teisiškai reikšmingas elgesys, už kurį gali kilti baudžiamoji atsakomybė.

6. Galimi faktinių rezultatų nuokrypiai nuo laukiamo, dažniausiai siejami su nepageidaujamo, beverčio ar žalingo rezultato, klaidos ar nuostolių tikimybe.

7. Teigiamas, palankus rezultatas gaunamas iš to, kad vertinga, reikalinga ar pelninga; taip pat laimikis, grobis arba uždarbis.

8. Simboliais perteiktas tam tikros vietovės vaizdinis modelis, kuriame pažymimas vizualinis santykis tarp tam tikrų komponentų, pvz. objektų, regionų ir pan.; taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuojamas sociologinis tyrimas „Lietuvos korupcijos ...“.

9. Veika, už kurios padarymą gresia baudžiamosios teisinės priemonės, pvz. bausmė ar kitos.

10. Piktnaudžiavimas patikėta galia, įgaliojimais siekiant asmeninės naudos.

11. Neteisėtai gautas arba siekiamas gauti nepagrįstas atlygis, neteisėta turtinė ar kitokia asmeninė ar kitam asmeniui nauda.