Pagrindiniai mitai apie STT veiklą

Informacija atnaujinta: 2021-07-07 12:53
1. Kiek STT baigtų bylų, kurios buvo pradėtos STT kriminalinės žvalgybos pareigūnams nustačius nusikalstamos veikos požymius, 2020 metais perduota teismui?
     a) 55%;
     b) 60%;
     c) 83%;
     d) 91%.

        
2. STT kriminalinės žvalgybos kontrolę vykdo:
     a) Seimas (Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas);
     b) Prokuratūra ir teismai;
     c) Vyriausybė ir Valstybės kontrolė;
     d) Visos išvardytos.

        
3. Į STT korupcijos rizikos analizėse ir antikorupciniuose vertinimuose pateiktus pasiūlymus atsižvelgia:
     a) Daugiau kaip 80% siūlymų;
     b) Daugiau kaip 50% siūlymų;
     c) Daugiau kaip 30% siūlymų;
     d) Daugiau kaip 10% siūlymų.

        
4. Kada STT gali pradėti tyrimus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų?
     a) Ne vėliau kaip metus iki bet kokių rinkimų;
     b) Ne anksčiau nei metus iki bet kokių rinkimų;
     c) Iš anksto suderinus su Seimu ir Prezidentu;
     d) Bet kada, nustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymius.

        
5. STT informacijos apie asmenis pateikimas – viena iš korupcijos prevencijos priemonių. Kas vertina informaciją ir priima sprendimą dėl skyrimo / neskyrimo į pareigas?
     a) STT;
     b) VSD;
     c) Į pareigas skiriantis vadovas;
     d) Visi kartu.

        
6. Lyginant su kitomis teisėsaugos institucijomis Lietuvoje, kaip dažnai STT taiko laikiną sulaikymą (vidutiniškai)?
     a) Dvigubai dažniau;
     b) Dvigubai rečiau;
     c) Tris kartus dažniau;
     d) Tris kartus rečiau.

        
7. Kaip dažnai STT bylose buvo taikytas laikinas sulaikymas (procentais)?
     a) 14% bylų;
     b) 23% bylų;
     c) 40% bylų;
     d) 52% bylų.

        
8.Kaip keitėsi Korupcijos suvokimo indeksas Lietuvoje nuo 2012 m.?
     a) Pagerėjo 3 balais (vieta pasaulyje pakilo 6 pozicijomis);
     b) Suprastėjo 5 balais (vieta pasaulyje nukrito 10 pozicijų);
     c) Pagerėjo 6 balais (vieta pasaulyje pakilo 13 pozicijomis);
     d) Suprastėjo 8 balais (vieta pasaulyje nukrito 8 pozicijomis).

        
9. Pagal 2020 m. Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenis, nuo 2014 m. gyventojų, teigusių davus kyšį:
     a) Sumažėjo beveik 2 kartus;
     b) Sumažėjo beveik 3 kartus;
     c) Padaugėjo beveik 2 kartus;
     d) Padaugėjo beveik 3 kartus.

        
10. Kas yra bendro tarp STT, KNAB, AFA, ANAC, BAK ir CACIAF?
     a) Tai yra STT skyrių pavadinimų trumpiniai;
     b) Tai yra institucijų, kurioms STT yra atskaitinga, trumpiniai;
     c) Tai yra kelios kitos ES valstybėse veikiančios antikorupcinės institucijos;
     d) Tai yra kriminalinės žvalgybos veiksmų kodiniai trumpiniai.