Rask žodį (I lygis)

Informacija atnaujinta: 2020-05-26 16:37

UŽDUOTIS. Raskite žodžius žymėdami raides vertikaliai ir horizontaliai:

O N K L N A F Ą K H Z A O I T H F A B U
A E G Ž G T G Y D Y T O J A M S A O Z T
K P R I Į F P Y H A C S A S O I Z V S A
M O I O V T E K D C S Z T K M S I A K K
A T N M E T S D O M C S Z Y A P E O I Ų
Z I Y F Z A R U S E G F A Š O D R E I V
H Z T V E R I K T S O Ė Š I E P E L K T
K M D E F J L J A T E I K S P I D S E P
E A Š O K D R P C M A J R C A R A K P O
Ę S H D O J U V O A B A I T U Š N D F L
J O T Y P R I M A F Ū J Č G S T F A S I
O H J A I B D A E C A Y N A M I Ą V I C
P I D I Ė K J S Ą Ž I N Ė A I N K Ė Ų I
R Į F S A E R T E G Y R A F A Ė Ė E V J
K O U D E T I K O S Ė Į K Ų P S A K T A


KLAUSIMAI:

1. Vidinė žmogaus savybė (supratimas, pajautimas), pagal kurią žmogus atskiria gerą / blogą, teisingą / nusikalstamą (savo) elgesį
2. Savo šeimos narių, giminaičių bei kitų artimų asmenų globa ir protegavimas, naudojantis einamomis pareigomis, vardu ir galia.
3. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę vykdanti institucija (sutrumpintai, pirmosios raidės).
4. Neoficialus užmokestis politikui ar valstybės tarnautojui už jo atliekamą tarnybinę paslaugą nusižengiant nustatytai tvarkai, pažeidžiant kitų paslaugos vartotojų ar rinkos dalyvių interesus.
5. Nepolitinė rinkimų stebėjimo organizacija Lietuvoje – „Baltosios ...“ Koks žodis praleistas?
6. Kas kaltesnis – kyšį duodantis ar imantis?
7. Kokios specialybės darbuotojams gyventojai Lietuvoje dažniausiai duoda kyšius?
8. Kokia įstaiga Lietuvoje pasiekė geriausių kovos su korupcija rezultatų pastaraisiais metais (kyšininkavimo atvejų sumažėjo ženkliai)?
9. Ne visos valstybės tarnautojų elgesio normos gali būti numatytos įstatymuose. Ypač sunku įstatymiškai apibrėžti moralines normas ir principus. Jos dažnai surašomos ... kodeksuose. Koks žodis praleistas?