Rask žodį (II lygis)

Informacija atnaujinta: 2020-05-26 12:48

UŽDUOTIS. Žymėdami raides horizontaliai suraskite 8 žodžius ir iš jų sudėkite korupcijos apibrėžimą:

T I M E P S T A S M E N I N Ė S K J T I
A E G Ž G T O R A D I F C C K J A O Z R
M O I O S A T A R N Y B I N E S I A K B
A T N M I G A K E D C S Z T A P I O I G
H Z P A D Ė T I M I A Ė Š Ž E U E L K I
K M D E F J K O R U P C I J A U D S E A
E A Š Ų A E D V S G A P R C A E A K P Ų
J O P Y G R I M A F Ū J Č G S B F A S Ū
O H J P I K T N A U D Ž I A V I M A S A
P A F S A E R T E G Y R A F A G Ė A V F
A L J I O T S I E K I A N T A A Y T T J
G K T A D Ų Y K F Š G I Š L I R Š A I Š
B Į A L T Ė Į R D T A A G Y G A U T I T
N T A K G A Š I D Ė T O Ė F A K D J F K
A B N A U D O S A S A G A R S Š V G A A


ATSAKYMAS: -