Žemės įstatymo pakeitimai įteisintų ydingas nuostatas dėl valstybinės žemės nuomos ir pardavimo be aukciono

Informacija atnaujinta: 2020-03-03 09:19
Žemės įstatymo pakeitimai įteisintų ydingas nuostatas dėl valstybinės žemės nuomos ir pardavimo...

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino Žemės įstatymo 9 straipsnio siūlomus pakeitimus, susijusius su anksčiau ne kartą kritikuotais ydingais valstybinės žemės nuomos ar pardavimo be aukciono aspektais.

Pagal dabar galiojančią tvarką, valstybinės žemės sklypai be aukciono, išskirtinėmis lengvatinėmis sąlygomis, t. y. mokant Vyriausybės nustatytą gerokai mažesnį nei rinkos kaina žemės nuomos mokestį, gali būti išnuomojami tik tiems asmenims, kurių nuosavybės ar nuomos teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais ji užstatyta. Ir tik tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Pakeitimais siūloma valstybinės žemės nuomos sutartyse įtvirtinti galimybę keisti lengvatinėmis sąlygomis išsinuomotų valstybinės žemės sklypų naudojimo paskirtį. Taip pat, sumokėjus tam tikrą mokestį, STT nuomone,  galimai neatitinkantį valstybės interesų ir racionalaus bei efektyvaus turto valdymo principų, juose statyti naujus statinius, griauti ar iš esmės rekonstruoti esamus, juos pritaikant kitai naudojimo paskirčiai.

Kitaip tariant, mokant lengvatinį nuomos mokestį, valstybinėje žemėje būtų eksploatuojami kiti bei kitos paskirties statiniai nei tie, kuriems buvo išnuomotas valstybinės žemės sklypas. Tai nepagrįstai sudarytų sąlygas įgyti konkurencinį pranašumą ir kiltų rizika pažeisti viešąjį interesą.

Tokie siūlymai nesuderinami nei su galiojančio Žemės įstatymo nuostatomis, reguliuojančiomis valstybinės žemės sklypų nuomą ar pardavimą lengvatine tvarka be aukciono, nei su ilgamete Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika. STT nuomone, būtų suteikiamos papildomos galimybės fiziniams ar juridiniams asmenims neteisėtai pasipelnyti vystant veiklą lengvatinėmis sąlygomis išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose.

STT siūlo tikslinti Žemės įstatymo projektą, draudžiant naujų statinių statybą lengvatinėmis sąlygomis išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose. Taip pat numatyti prievolę nutraukti tokiomis sąlygomis sudarytą sutartį, jeigu valstybinės žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą paskirtį ar būdą, taip pat, kai nebelieka statinių, kuriems eksploatuoti valstybinė žemė buvo išnuomota.

Su antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.

Ankstesnės antikorupcinio vertinimo išvados: 2019 03 ir 2019 09